Zaznacz stronę

naDZORY BUDOWLANE

Współpracuję z firmami
budowlanymi, deweloperami oraz klientami indywidualnymi 

Przeglądy

Inspekcja

Analiza

Nadzory budowlane

Oferta

Z

Pełnienie funkcji kierownika budowy

Z

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Z

Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków

Z

Doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji kosztów budowy

Z

Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych

Z

Analiza kosztorysów budowlanych

Z

Sporządzanie opinii technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego

Z

Odbiory mieszkań od dewelopera

Mateusz Wysopal

502 898 077

wysopal.mat@gmail.com

ul. Stanisława Kubińca 111

Kościelisko

Nadzory budowlane

Napisz do nas